تأثیر گذاری لیزینگ در کشور های توسعه یافته
آبان ۱۳۹۲ ۲۰
موسسه تامین مالی بین المللی یکی از پنج ارگان زیرمجموعه بانک جهانی است که اهداف عالیه بانک را در زمینه کاهش فقر و بهبود سطح زندگی مردم در جوامع در حال رشد به منصه ظهور می رساند. این موسسه در سال ۱۹۵۶ بنیان گذاری شد و در حال حاضر ۱۷۹ کشور پیشرفته و در حال توسعه را تحت پوشش خود دارد. اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه را همان اعضای هیات مدیره بانک تشکیل می دهند. در میان گروه پنجگانه موسسات وابسته...
تاریخچه لیزینگ در ایران
آبان ۱۳۹۲ ۱۹
اولین مؤسسه لیزینگ ایران در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۵۴ ‏‏(ژوئیه ۱۹۷۵)‌ با مشارکت بانک اعتبارات ایران، شرکت ‏اسلیبای انترناسیونال (فرانسوی)‌ و بخش خصوصی با نام ‏‏"شرکت لیزینگ ایران" تأسیس یافت.‏ ‏-‏ دومین مؤسسه لیزینگ در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۵۶ (ژوئن ‏‏1977)‌ با مشارکت بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ‏ایران، ایرانشهر، کار، ساختمان، توسعه کشاورزی ‏و سوسیته ژنرال (فرانسوی)‌...
تاریخچه لیزینگ
آبان ۱۳۹۲ ۱۹
تاریخ اولیه و آغازین لیزینگ به ۲۰۰۰ سال قبل ‏از میلاد مسیح بر می گردد. اطلاعاتی در دست است که ‏سومریان، اشکالی از عملیات لیزینگ را برای امور ‏کشاورزی و تهیه ابزار دستی بکار می بردند. ‏ ‏-‏ برای اولین بار در رم قدیم، مقرراتی در مورد ‏تامین مالی بروش لیزینگ توسط ژوستینین وضع گردیده ‏است.‏ ‏-‏ قبل از قرون وسطی، اجارة اسب، گاری و ‏کالسکه (تجهیزات حمل و نقل) از مهمترین عملیات...
لیزینگ چیست ؟
آبان ۱۳۹۲ ۱۹
 Lease  لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه کردن است و در عمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد  اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده(مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره ...